2012 - Изложба-проект „Толерантност – пътеводна светлина във вярата и живота” – Пловдив