Авторска къща Копривщица – М 1:100– частна колекция