2012 - Aвторска изложба на Тодор Нанчев „Български възрожденски къщи”