Авторска къща Пловдив М 1:100 –колекция Община Пловдив